Slovenian Museum and Archives About Us

Visit the Museum

Saturdays
Noon to 4:30 p.m.

Please call 216-347-9888 for appointment outside these hours

Group tours available
Free Admission

Mission Statement

English Slovenski

Slovenian Museum and ArchivesSMA is a non-profit (501c3) organization whose mission is to preserve and share Slovenian ethnic identity and its various migration experiences in a sophisticated, multi-functional and interactive dwelling. SMA will provide an educational, cultural and literary resource for families and will include an archives, library, museum and cinematheque. In conjunction with the newly opened Slovenian Studies Center based at Cleveland State University, SMA will render invaluable services to historians, researchers, students and genealogists.

The Slovenian Museum and Archives (SMA) provides a resolution to the critical situation in the Slovenian Community of Cleveland today. We are rapidly losing our beloved ancestors, and we are faced with the real possibility of losing our ethnic history and identity as well. We are the privileged inheritors of a legacy, not only of precious pieces of rich, ethnic, artistic and linguistic works, but also of a compelling story of migrating and thriving in America and in our City of Cleveland. We have an obligation to our ancestors, our families and to history to tell our story. Slovenian Cleveland, the largest community of Slovenians outside of
Slovenia, is now building its heart, a home, in which our rich and diversified legacy can be preserved and celebrated with our minds set on the future. This is SMA. Be a part of it.

Slovenski muzej in arhiv (SMA) je nepridobitna ustanova, katere namen je na različne načine in v mnogih oblikah ohranjati kulturno dediščino in s tem narodno zavest Slovencev v Ameriki in Clevelandu.

V okviru SMA bodo delovali sprejemni center, muzej, arhiv, knjižnica in kinoteka. V sodelovanju z novonastalim Centrom za slovenske študije, ki ravno v tem času začenja z delovanjem na Državni univerzi Cleveland, bo SMA služil kot neprecenljiv vir za studijsko delo zgodovinarjev, raziskovalcev,
študentov, rodoslovcev, šolarjev in druržin.

SMA je edina moržna rešitev v času, ko se je večina slovenske skupnosti v Clevelandu znašla v nezavidljivem in prelomnem položaju. Pripadniki prvega in celo drugega rodu Slovencev v ZDA nas (pre)hitro zapuščajo, marsikje mladih ni, s tem pa je v nevarnosti materialna kulturna dediščina in z njo tudi naša skupna slovenska zgodovina in zavest.

Slovenci v Clevelandu imamo to srečo in čast, da so v naših domovih shranjene številne umetnine, ročna dela, knjige, dokumenti in druge dragocenosti iz časov priseljevanja ter nastajanja in delovanja različnih slovenskih skupnosti. V sebi skrivajo tudi neštete skrivnosti in zgodbe o tem, kako smo ustvarjali Cleveland in Ameriko.

Našim prednikom in potomcem, našim družinam in našemu slovenskemu, pa tudi ameriškemu narodu smo dolžni povedati svojo zgodbo! Slovenski Cleveland, največja naselbina Slovencev zunaj uradnih meja matične domovine, z lastnim muzejem in arhivom ustvarja tudi lastno srce, dom, v katerem bo v prid prihodnosti slovenstva shranjena naša izjemno bogata kulturna preteklost in se bo odvijala naša nič manj bogata sedanjost.

SMA je zadnji vlak v prihodnost. Ne zamudite ga!

Slovenian Museum & Archives